+90362 233 6740 - 0532 745 7649

Sosyal Medyada Biz}

Çiftlik Yem Katkıları

Gebeliğin son döneminde yem tüketimi %30 seviyelerinde azalır ve doğum sonrası yem tüketimi süt verimine kıyasla daha yavaş olup daha geç pik düzeye ulaşır. Hayvan Negatif Enerji Balansı ndadır ve canlı ağırlık kaybı ile vücut kondisyon skoru düşer. Bağışıklik sistemi...
İneklerin, kuru dönem boyunca, diğer dönemlerden farklı, çok özel ihtiyaçları vardır. Bu dönem, buzağılamanın hemen öncesine rastlar ve akut strese neden olur. • Kuru dönem; ineklerin ilerideki süt verimleri için önemli rol oynar. • Bu dönemdeki bakım ve besleme koşulları...
En iyi performans için, hayvanlar lezzetli, tüketilebilir ve besin madde değeri olan silaja ihtiyaç duyarlar. Mükemmel kalitedeki silaj optimum verim için zorunludur. Silaj yemin kalitesi, silaj oluşumu sırasındaki laktik asit bakteri çoğalması ile gerçekleşen fermantasyon ile silajı koruyan ve kalitesini...
Rumendeki oksijeni kullanarak selülolitik ve amilolitik bakterilerin sayısını, hayvanın yem alımını, sindirim kalitesini ve UYA sentezini arttırarak süt verimini ve besi performansını olumlu yönde etkiler. Ayrıca döl verim performansını yükseltir.
Beta Glycol ketozis riskinin azaltılması amacıyla kullanılan bir Diyetetik yemdir. Doğum sonrasında, doğum yapmış hayvanın ihtiyaç duyduğu Glikozun tedarik edilmesini sağlar. Beta Glycol en uygun formda Propilen glikol ve Gliserol içeren bir glikoz prekürsörüdür. Propilen glikol ya da Gliserol’ün tek...
Agroblok Standart, vitamin, iz mineral ve makro mineraller içerir. Hayvanlarda vitamin ve mineral madde eksikliğine bağlı olarak görülen arazların oluşmasını önler. Agroblok Standart self servis olarak kullanım için tasarlanmıştır, işletme içinde hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere yerleştirilerek servis edilir. Vitamin ve...
Beta Liver karaciğer metabolizmasını destekleyici ve geliştirici etkiye sahiptir. Beta Liver rumen by-pass nitelikte etken maddeler içerir. Bu özel formu nedeniyle rumenden zarar görmeden geçerek ince bağırsakta emilir. Böylece en yüksek düzeyde biyoyararlanım elde edilir. İneklerde özellikle negatif enerji dengesinin...
Asidostop ruminantlarda asidoz oluşumuna karşı kullanılan çeşitli tampon maddeleri özel formülasyonuyla bir arada içerir. Bu tampon maddelerin bir arada kullanılması sinerjik etki yaratarak tek başlarına kullanılmasına göre daha etkili bir tamponlama kapasitesi yaratır, işkembenin ve metabolizmanın asidoza karşı tamponlanması amacıyla süt...
Asidostop GPA ruminantlar için asidoz oluşumuna karşı güçlü birvtamponlayıcıdır. Sinerjik etkiye sahip çeşitli tampon maddeleri bir arada içerir. İşkembenin ve metabolizmanın asidoza karşı tamponlanması amacıyla süt ineklerinde günde 100 gram düzeyinde yeme karıştırılarak kullanılması önerilir.